Sociale en culturele verschuivingen, nieuwe technologieën en de effecten van Covid-19 zullen een onuitwisbare stempel drukken op de vooruitzichten voor bedrijven in alle sectoren. Net als andere afdelingen zal logistiek beïnvloed blijven worden door de digitale transformatie die de afgelopen jaren bij bedrijven gaande is. Digitalisering wordt een van de factoren waarmee we onze strategische doelen snel en efficiënt kunnen bereiken. De grootste uitdaging voor de logistiek is ongetwijfeld het volgen van de goederenbewegingen gedurende de hele reis; Digitalisering garandeert echter de mogelijkheid om pakketten te volgen dankzij verschillende algoritmen.

Dit zijn enkele van de trends die we in de logistiek in 2021 zullen zien:

Automatisering binnen de transport & logistiek

Om fouten bij het picken te voorkomen, zullen er steeds meer technologische oplossingen worden geïmplementeerd om dit proces te optimaliseren en te automatiseren. Sommige farmaceutische bedrijven hebben bijvoorbeeld al geautomatiseerd picken om producten tegelijkertijd naar verschillende winkels te verzenden, wat heeft geresulteerd in lagere kosten. Denk aan totaallogistiek.

Slimme opslag voor transport & logistiek

Het zal waarschijnlijk moeilijk zijn om distributiecentra beschikbaar te hebben in de buurt van stedelijke gebieden, wat een gedoe zal veroorzaken in het opzetten van slimme magazijnen om het mogelijk te maken dat de goederenstroom in de laatste kilometer snel, flexibel, traceerbaar en geïntegreerd is in de systemen van leveranciers en klanten. Slimme magazijnen zijn faciliteiten waar de meeste processen worden uitgevoerd door software-aangedreven machines of robots, aangevuld met AI (kunstmatige intelligentie), machine learning en het Internet of Things (IoT). Totaallogistiek is de oplossing

Prioriteit laatste mijl

Aangezien de meeste problemen zich voordoen tijdens het laatste deel van het logistieke proces, zal er hier bijzondere aandacht aan besteed moeten worden door alternatieve verzendmethoden te promoten, zoals gemaksplekken en de implementatie van click and collect in winkels. Motoren en fietsen zullen worden gebruikt als bestelwagens. De supply chain zal zo duurzaam mogelijk worden gemaakt, met name wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Om dit te bereiken, wordt er gewed op het gebruik van software om de CO2-voetafdruk in kaart te brengen en de belasting te berekenen, zodat er achterhaalt kan worden welke impact dit heeft op de lucht. Er zal ook worden gewed op hernieuwbare energie om zo distributiecentra van stroom te voorzien.

Internet of things

Dankzij de informatie die er wordt gehaald uit Big Dat, kunnen klanten betere diensten worden aangeboden en betere commerciële en logistieke beslissingen worden genomen.

Het gebruik van deze technologieën zal de connectiviteit tussen alle partijen in de toeleveringsketen verbeteren, wat op zijn beurt de tijden zal optimaliseren, de kosten zal verlagen, de planning van routes zal verbeteren en de zichtbaarheid zal vergroten.